Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom a recykláciou cartridgov a atramentov do tlačiarní.

Našich služieb využíva široká verejnosť, predajcovia a vo veľkej miere aj spoločnosti, ktoré majú ako hlavnú činnosť “nakladanie s odpadmi”.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tomto odbore dokážeme spracovávať a recyklovať vysoké percento tonerov a cartridgí, ktoré by inak skončili na skládke, alebo v spaľovni.

Výkp tonerov, výkup atramentů.